Sol·licita una sala

Dades de l'entitat

Si l'activitat es realitza conjuntament amb altres entitats, podeu indicar-ho a continuació:

Dades de facturació

Informació de l'activitat

Entre 175 i 250 paraules. La descripció ha d’incloure: objectius de l’activitat, format de l’activitat (curs magistral, taller participatiu, taula rodona, assemblea...), públic destinatari (persones sòcies, ciutadania en general, col·lectiu concret, professionals, especialistes, militants, voluntariat, activistes...)

Paraules escrites:

Imatge destacada

És un acte intern o públic?

Preu Entrada

Només per actes públics. Si l'acte és gratuït no cal marcar res, i si és taquilla inversa podeu indicar-ho en la descripció.

Categories

Dia i hora

:
:
:
:
S'han afegit els següents dies:
:val: x

Pre-reserva d'espai

Seleccioneu la sala on preferiu realitzar l'activitat i automàticament comprovarem la seva disponibilitat pels dies indicats. Recordeu ajustar-vos a l'aforament de cada sala.

Més informació sobre les sales i espais de C66
Disponibilitat

Equipament i recursos

Si l'activitat necessita algun dels recursos que ofereix C66, marqueu-los a continuació i comproveu si estan disponibles pels dies i hores seleccionats

Comentari pels administradors

Si creieu necessari afegir alguna informació addicional dirigida als administradors, podeu usar aquest espai.

Normativa

 

Espais
Donació

Per tal de recolzar el projecte de la Federació d’entitats de Calàbria 66 per promoure la vida cultural i social al barri de Sant Antoni, demanem als organitzadors de les activitats realitzades als espais de Calàbria 66 on es cobra preu d’entrada que facin aportació a la Federació.

Espais
Auditori
 • DONACIó
 • 5
  MíNIMA RECOMANADA
 • Buy Now
 • DONACIó
 • 5
  MíNIMA RECOMANADA
 • Buy Now
Observacions
En cas que l’afluència de públic sigui molt baixa no es demana aquesta donació mínima. Si excepcionalment el preu d’entrada és superior al 6€ a l’Auditori, la donació mínima que es demana serà la del preu de l’entrada fixat multiplicat per 10. Les quantitats que apareixen en aquesta taula són l’aportació mínima recomanada, la donació pot ser superior segons el criteri de cada col·lectiu.
Forma de pagament
Per tal de fer el pagament es pot fer transferència al compte bancari: ES67 2100 0835 1002 0113 8817. Com a concepte haureu de de posar “Donació” i el nom de l’entitat que ha organitzat l’activitat i la data en que s’ha realitzat. Si necessiteu un document acreditatiu de la donació podeu enviar un correu a: direccio@calabria66.net. No aporta beneficis fiscals, però us pot servir per a memòries econòmiques en el cas que sigueu una entitat registrada.
Règim de sancions

Aquesta mesura va en en el sentit de fomentar la responsabilitat de les reserves fetes; doncs si no s’usa l’espai, poden acabant representant un perjudici als demés col·lectius que poden requerir un espai. Per tal d’anul·lar una reserva és convenient avisar per correu a: activitats@calabria66.net i a: dinamitzacio@calabria66.net

 • ESPAIS
 • 5
  HORA
 • Avís en 72h o menys
 • Buy Now
 • AUDITORI AMB TèCNIC
 • 20
  HORA
 • Avís en 72h o menys
 • Buy Now
Observacions
La forma de pagament es concretarà amb l’entitat o col·lectiu interessat. No es podrà sol·licitar un nou espai fins que no s’hagi satisfet aquest pagament. Aquesta sanció no s’aplicarà en si no ús o avís amb antelació es deu a una causa major.
Tarifes per a entitats sense ànim de lucre
Acte intern / Acte obert i gratuït
Acte de pagament
Extres

Preus sense IVA (+21%). Tarifes aplicables a la cessió d’espais en modalitat lloguer. Les següents tarifes es basen en preus públics aprovats per l’Ajuntament de Barcelona. La darrera actualització d’aquestes tarifes ha estat l’any 2021. La tarificació es realitza pel preu/hora. En cap cas es tarifiquen fraccions inferiors a l’hora.

………………………………………………………………

S’entén com a entitat sense ànim de lucre les fórmules jurídiques que es detallen a continuació: associacions, fundacions, federacions i cooperatives. Altres formes jurídiques no contemplades en la definició anterior, se’ls hi aplicarà la tarifa corresponent detallada en  l’apartat Particulars, empreses i altres. En el cas d’activitats expressament dirigides a persones amb discapacitat, en situació d’atur, jubilats o menors de 21 anys, l’import del lloguer serà el 50% del preu ordinari. Restaran excepcionalment exemptes del pagament de les tarifes del servei de cessió d’espais les entitats amb caràcter marcadament social i cultural sense afany de lucre que realitzin activitats d’interès ciutadà pels veïns i veïnes del barri sempre que es compti amb l’aprovació dels òrgans de gestió i decisió de la Federació d’Entitats Calàbria 66 tenint en compte els principis de la Federació.

Sales
Auditori
Sala d'actes situada a la 2a planta de Calàbria 66
Butaques mòbils, escenari adaptat amb elevador, camerinos, serveis i dutxes, magatzem, cabina de control i tècnic
270m2
Plànol amb mides 
Aforament: 186 persones
Sala Espai veïnal
Espai diàfan amb il·luminació natural a peu de carrer amb dos subespais:
Espai veïnal d'entrada 
Per a actes polivalents; amb sofàs, taules i cadires i racó de jocs
Espai veïnal amb tarima 
Per a presentacions, música en directe i exposicions
222m2
Connexions Ethernet, pantalla i projector fixes amb connexions HDMI i VGA, Wi-Fi, 
taulell, guies per exposicions, màquina de vending
Aforament: 100 persones
Taller 1
Sala versàtil amb miralls
Apte per a activitats de moviment corporal
Apte per a tallers i formacions 
Situada a la planta baixa de Calàbria 66
62m2
Il·luminació artificial, connexions Ethernet i Wi-Fi, pissarra i mirall
Aforament: 30 persones
Taller 2
Sala versàtil 
Apte per a activitats de moviment corporal
Apte per a tallers i formacions 
Situada a la planta baixa de Calàbria 66
62m2
Il·luminació artificial, cadires amb braç, connexions Ethernet i Wi-Fi, pissarra, aigüera
Aforament: 30 persones
Taller 3
Taller on és ubicat el Punt Òmnia Sant Antoni
62m2
Sala amb 20 ordinadors, connexions Ethernet i Wi-Fi, pissarra, aigüera
Aforament: 30 persones
Taller 4
Sala versàtil amb grades 
Sala auxiliar 
37m2 
Il·luminació artificial i pissarra 
Aforament: 30 persones
Espai de treball 1
Despatx per a reunions, sense il·luminació natural amb taula i cadires.
Aforament: 4 persones
Sala de reunions
Despatx per a reunions, sense il·luminació natural amb taula central i pissarra
18m2
Il·luminació artificial, una taula gran i cadires, connexions Ethernet i Wi-Fi, pissarra.
Aforament: 8 persones
Sala Polivalent
Sala versàtil amb projector
Disponible només per a entitats adherides a Calàbria 66
87m2
Il·luminació artificial, cadires amb braç, projector fixe amb connexions HDMI i VGA, connexions Ethernet i pissarra
Aforament: 60 persones
Sala Annexa
Sala versàtil
Disponible només per a entitats adherides a Calàbria 66
52m2
Il·luminació natural i artificial, cadires amb braç, pissarra
Aforament: 35 persones
Hort
Hort urbà situat al terrat de l'edifici de Calàbria 66 amb planters i cultius
Calendari intern
gener

febrer 2024

març
Activitats febrer

1st

Activitats febrer

2nd

Activitats febrer

3rd

Activitats febrer

4th

Activitats febrer

5th

10:30 - 11:30

Taitxi

Sala Polivalent
Activitats febrer

6th

Activitats febrer

7th

Activitats febrer

8th

09:00 - 14:00

Carnaval

Sala Espai Veïnal
Activitats febrer

9th

10:30 - 11:30

Taitxi

Sala Polivalent
Activitats febrer

10th

Activitats febrer

11th

Activitats febrer

12th

10:30 - 11:30

Taitxi

Sala Polivalent
Activitats febrer

13th

Activitats febrer

14th

Activitats febrer

15th

Activitats febrer

16th

10:30 - 11:30

Taitxi

Sala Polivalent
Activitats febrer

17th

Activitats febrer

18th

Activitats febrer

19th

10:30 - 11:30

Taitxi

Sala Polivalent
Activitats febrer

20th

Activitats febrer

21st

Activitats febrer

22nd

Activitats febrer

23rd

10:30 - 11:30

Taitxi

Sala Polivalent
Activitats febrer

24th

Activitats febrer

25th

Activitats febrer

26th

10:30 - 11:30

Taitxi

Sala Polivalent
Activitats febrer

27th

Activitats febrer

28th

08:00 - 17:00

BSM

Sala Polivalent
Activitats febrer

29th

WordPress Lightbox Plugin