Normativa

 

Espais
Donació

Per tal de recolzar el projecte de la Federació d’entitats de Calàbria 66 per promoure la vida cultural i social al barri de Sant Antoni, demanem als organitzadors de les activitats realitzades als espais de Calàbria 66 on es cobra preu d’entrada que facin aportació a la Federació.

Espais
Auditori
 • DONACIó
 • 5
  MíNIMA RECOMANADA
 • Buy Now
 • DONACIó
 • 5
  MíNIMA RECOMANADA
 • Buy Now
Observacions
En cas que l’afluència de públic sigui molt baixa no es demana aquesta donació mínima. Si excepcionalment el preu d’entrada és superior al 6€ a l’Auditori, la donació mínima que es demana serà la del preu de l’entrada fixat multiplicat per 10. Les quantitats que apareixen en aquesta taula són l’aportació mínima recomanada, la donació pot ser superior segons el criteri de cada col·lectiu.
Forma de pagament
Per tal de fer el pagament es pot fer transferència al compte bancari: ES67 2100 0835 1002 0113 8817. Com a concepte haureu de de posar “Donació” i el nom de l’entitat que ha organitzat l’activitat i la data en que s’ha realitzat. Si necessiteu un document acreditatiu de la donació podeu enviar un correu a: direccio@calabria66.net. No aporta beneficis fiscals, però us pot servir per a memòries econòmiques en el cas que sigueu una entitat registrada.
Règim de sancions

Aquesta mesura va en en el sentit de fomentar la responsabilitat de les reserves fetes; doncs si no s’usa l’espai, poden acabant representant un perjudici als demés col·lectius que poden requerir un espai. Per tal d’anul·lar una reserva és convenient avisar per correu a: activitats@calabria66.net i a: dinamitzacio@calabria66.net

 • ESPAIS
 • 5
  HORA
 • Avís en 72h o menys
 • Buy Now
 • AUDITORI AMB TèCNIC
 • 20
  HORA
 • Avís en 72h o menys
 • Buy Now
Observacions
La forma de pagament es concretarà amb l’entitat o col·lectiu interessat. No es podrà sol·licitar un nou espai fins que no s’hagi satisfet aquest pagament. Aquesta sanció no s’aplicarà en si no ús o avís amb antelació es deu a una causa major.
WordPress Lightbox Plugin