Escoleta de Sant Antoni

Què és?

🦜🌈  L’Escoleta de Sant Antoni és un projecte comunitari d’acollida, reforç escolar i lleure educatiu destinat als infants del barri de Sant Antoni de 6 a 14 anys que es troben en una situació d’especial necessitat o vulnerabilitat. Els infants inscrits assisteixen a Calàbria 66 de dilluns a dijous per berenar, fer els deures i passar-ho bé amb activitats i jocs de lleure. Més enllà del reforç escolar, els infants poden gaudir d’activitats de lleure on es treballen els vincles personals i es fomenta la convivència grupal.

Marc escolar

Les desigualtats amb les quals convivim exposen a la infància davant de situacions de vulnerabilitat i/o inestabilitat econòmica, familiar, d’habitatge i administrativa, entre d’altres. Moltes vegades, aquestes situacions acaben afectant negativament al rendiment i adaptació escolar dels infants o inclús portant al fracàs escolar, doncs s’enfronten amb moltes dificultats afegides al seu dia a dia. Sovint a aquests infants els manca un acompanyament personalitzat pel que fa a l’àmbit acadèmic.

Objectius

1. Oferir suport socioeducatiu als infants del barri que es troben en una situació de vulnerabilitat.

2. Establir un seguiment individualitzat per ajudar a desenvolupar les capacitats i potencialitats de cada infant.

3. Enfortir la xarxa amb els agents del barri implicats: escola, serveis socials, CAP i famílies, per a fer un seguiment acurat de cada infant.

4. Oferir un espai al barri on els infants puguin exercir el seu dret al joc amb altres iguals, alhora que treballen amb valors.

5. Motivar un espai d’aprenentatge on els infants de diferents edats puguin trobar punts en comú.

Funcionament

📆 L’escoleta de Sant Antoni es realitza de dilluns a dijous i es troba dividida en tres franges principals. En primer lloc, de 16:45 a 17:15h els infants arriben, berenen i fan jocs tranquils a la taula. De 17:15 a 18:30h fan tasques de l’escola i un cop acabades, repassen tot allò que més els hi costa a partir de fitxes que s’han el.laborat adaptades a cada infant. La darrera mitja hora, s’estableixen diferents jocs i dinàmiques per treballar la cohesió de grup i el joc en el lleure. Està dinamitzada per un equip de persones voluntàries, coordinades per una mestra i directora d’activitats en temps de lleure.

Cerquem persones voluntàries

🤗 Necessitem persones voluntàries que vulguin passar la tarda amb els infants i ajudar-los amb els deures de l’escola, per a escoltar-los i atendre les seves necessitats educatives i relacionals. L’objectiu és arribar a una ràtio d’una persona voluntària per a cada infant per tal de fer un seguiment més personalitzat i acollidor. L’experiència d’aquests infants millora quan s’estableixen uns vincles afectius amb l’educador o educadora, per això demanem un compromís de participació en el projecte d’una tarda per setmana. Les persones voluntàries que hi participen diuen que és una experiència molt gratificant. Quantes més persones voluntàries siguem millor per tirar endavant amb el projecte!.

Acceptem donacions

📦  Material escolar. Si desitges fer una donació de material escolar o de contes infantils en bon estat, pots dur el material a Calàbria 66, de 10 a 14h i de 17 a 20h.

 

🍪 Berenars. Altres agents implicats en el projecte són els comerços del barri que col·laboren aportant aliments pel berenar. Berenars saludables que complementen la dieta alimentària diària d’aquests infants.

 

👉🏼 Si vols col·laborar com a establiment contacta aquí.

👧 Infants de 6 a 14 anys 
📅 De dilluns a dijous de 16:45 a 19:00h 
🤗 Si vols participar de forma voluntària, pots inscriure’t aquí. 
📩 escoleta@calabria66.net.
WordPress Lightbox Plugin