QUI SOM?

 

Espai comunitari

L’Espai veïnal de Calàbria 66 és un espai comunitari on entitats, col·lectius i veïnatge creem i promovem projectes i activitats en els àmbits social, cultural i educatiu. Volem enriquir i potenciar la vida del nostre barri i del seu teixit social apostant per l’autogestió i la cooperació.

 

Vam iniciar al 2012 un procés on la mobilització ciutadana va fixar la seva atenció i reivindicació en la remodelació programada de l’edifici abandonat de l’antiga ONCE per tal d’establir-hi un equipament de gestió ciutadana i comunitària que no fos dirigit des d’una administració o empresa interposada, sinó administrat des de la deliberació i decisió veïnal.

Per a fer possible i viable aquest propòsit hem creat la Federació d’Entitats de Calàbria 66, on ens agrupem entitats, col·lectius i veïnatge per a construïr aquest projecte de barri.

 

Col·lectius federats
Col·lectius adherits
Escoles culturals de barri
Agents col·laboradors

 

Vine, gaudeix-ne, proposa i col·labora!

Missió, valors i objectius

Visió de futur

 

Esdevenir un espai de referència al barri obert a tothom.


Garantir la sostenibilitat del projecte en l’espai i en el temps assolint una plena sobirania i autogestió.

 

 

Objectius de Calàbria 66

 

Esdevenir un espai de trobada entre veïnat entitats, col·lectius del barri de Sant Antoni de Barcelona.


Desenvolupar la gestió ciutadana incidint en els àmbits educatiu, artístic, social i comunitari.


Construir un projecte innovador, generador i promotor de complicitats que enriqueixi el teixit social del barri i a les persones que hi conviuen.

Altres objectius més específics

 

Conformar-se en un espai de reunió per a la reflexió crítica sobre els processos de transformació del barri i de les necessitats de les persones que hi viuen, per a generar, de forma comunitària, accions de canvi i millora.


Optimitzar els resultats de les accions de les entitats vers la convivència, la solidaritat i el dia a dia del barri de Sant Antoni.


Reforçar el moviment associatiu del barri.


Activar la vida cultural al barri impulsant els espais de debat, la difusió del coneixement i les iniciatives artístiques.

Principis rectors i valors organitzatius

Participació i implicació

La implicació de la ciutadania és bàsica i es vertebra mitjançant l’ús de mecanismes de consens i la voluntat de negociació de tots els actors que tenen un paper en el procés de presa de decisions. La implicació és la base de la participació, és important formar part de les activitats col·lectives i estar present en la vida de barri.

 

Corresponsabilitat

El compromís amb el col·lectiu és el pilar clau de la gestió ciutadana, és un pacte implícit que cal respectar.

 

Proximitat

La constitució de l’espai veïnal va lligada a l’objectiu de respondre a les inquietuds i necessitats del Barri de Sant Antoni. La personalitat de l’espai és complexa i va més enllà del territori ja que es mantenen relacions tant fora com dins del mateix barri.

Transparència i accessibilitat

La informació relativa als procediments i regles es redactarà amb voluntat de claredat i no es posaran barreres a l’accés a la mateixa.

 

Independència i autogestió

Les decisions, regulacions i accions es despendran de les voluntats expressades i consensuades dins del marc de la Federació d’entitats de Calàbria 66, sense interferència d’ institucions, partits o interessos aliens a la Federació.

 

Responsabilitat social

El compromís amb el conjunt del barri, especialment en els aspectes socials, medioambiental i comunitari.

 

Inclusivitat i igualtat

El principi de no discriminació regirà en tot cas, per al foment d’un espai que no reprodueixi dinàmiques sexistes, homòfobes, racistes o amb finalitats proselitistes, o que menyspreïn les condicions o trets de qualsevol persona o col·lectiu.

WordPress Lightbox Plugin