Sala Mercat

Arran de la proposta de programació del Teatre Arnau itinerant pel 2022, basada en descentralitzar la programació, per tal d’aterrar-la en les dinàmiques, projectes i inquietuds dels barris del Paral·lel; a Sant Antoni es creu pertinent mirar de donar impuls i començar a donar forma a una iniciativa cultural anomenada Sala Mercat. Mitjançant tres trobades de la comissió de programació del Teatre Arnau itinerant es decideix fixar l’espai públic com un eix temàtic que doti de coherència a les programacions que arrelen en els tres barris. L’encàrrec de la coordinació de la programació a Sant Antoni és assumit per la Federació d’Entitats de Calàbria 66, des d’on s’està impulsant la construcció d’una taula comunitària de barri, des d’aquesta posició es considera que l’acció cultural, vàlida en sí mateixa, també pot aportar les seves potencialitats per contribuir en iniciatives comunitàries i en la riquesa de la vida de barri.

 

Àmbits d’actuació: participació, associacionisme, acció comunitària, cultura, educació

 

El Mercat de Sant Antoni és l’edifici més emblemàtic del barri, es podria dir que és l’edificació que més contribueix a la identitat i representatiu de Sant Antoni, esdevenint un epicentre sense ser el centre geogràfic del barri.  Alhora els seus voltants són de les poques zones espaiades més o menys diàfanes que permeten executar diverses tipologies d’actes, és a dir permeten un ventall d’accions culturals. Els espais triangulars que queda entre dos braços del mercat un al carrer Tamarit i l’altre al carrer Borrell són el més semblant a una plaça que hi ha al barri, allà s’han fet nombrosos actes, en temps de restriccions pandèmiques ha estat dels pocs indrets a l’aire lliure, sense necessitat de fer talls en la circulació on s’hi ha pogut aplegar més persones per gaudir d’un esdeveniment cultural. Sala Mercat no és un espai, tampoc no pretén ser una única programació cultural, sinó que proposem un concepte partint d’uns espais al voltant del mercat i d’activitat cultural, per tal de poder generar una oferta cultural de qualitat i oportunitats pels treballadors culturals locals, aspirant a una programació sostinguda i sostenible, en complicitat amb el veïnat i els agents que treballen en un equipament tan complex i cabdal com és el nostre mercat.

WordPress Lightbox Plugin