Blog

Oferta laboral per a Direcció

La Federació d’Entitats Calàbria 66 inicia un procés de selecció de substitució per baixa de maternitat de la figura de la direcció de l’entitat. Aquesta plaça laboral té un caràcter temporal amb data de finalització aproximada del 14 de març de 2023. Aquesta figura haurà de treballar en estreta col·laboració amb la Junta de la Federació i l’equip tècnic, assumint les responsabilitats següents:

 

—————

Funcions generals:

La planificació estratègica per l’assoliment d’objectius i finalitats de la Federació de Calàbria 66.

El desenvolupament i la gestió dels pressupostos.

La coordinació i el diàleg amb els agents del barri.

Administrar els recursos econòmics i infraestructurals.

Gestionar l’equip humà de la Federació.

 

—————

Funcions d’organització específiques:

Donar recolzament a la Junta directiva i assemblees. Facilitar el diàleg.

Mantenir la relació directa amb el tècnic de Districte de referència, sempre informant a la Junta.

Seguiment de projectes.

Gestió i seguiment econòmic i administratiu de la Federació i l’Espai Veïnal de Calàbria 66.

Coordinació i seguiment amb la gestoria laboral i econòmica de l’entitat.

Relacions públiques de Calàbria 66 i la Federació, quan la Junta no pot encarregar-se.

Realització, control i seguiment de l’inventari de Calàbria66.

Donar suport a l’organització i la producció de les activitats i projectes.

 

—————

Perfil i Requisits:

Estudis de diplomatura, llicenciatura o grau en àmbit social, cultural o econòmic (Treball Social, Educació Social, Antropologia, Sociologia, Psicologia, ADE, Gestió Cultural).

Experiència en gestió d’espais, organitzacions, equips i projectes.

Coneixement i experiència en l’associacionisme i l’educació no formal.

Persona flexible, adaptable, amb iniciativa i proactivitat, habilitats de dinamització d’equips humans i capacitat de treball en equip.

Nivell C de Català i domini de d’idioma oral i escrit.

Domini del paquet office i Google.

Coneixement comptable i del paquet A3 Assessor.

Estar inscrita com a demandant d’ocupació al SOC (abstenir-se persones que no compleixin aquest requisit).

 

—————

Es valorarà:

Altres estudis de postgrau o màster.

Coneixement ampli del barri de Sant Antoni.

 

—————

Condicions:

Incorporació prevista mes de setembre (dia 19 de setembre, aproximadament).

Jornada de 37,5 h/setmanals de dilluns a divendres.

Sou segons conveni.

 

—————

Requisits i baremació:

Formació en l’àmbit social, cultural o econòmic (Llicenciatura/Diplomatura/Grau en Treball Social, Educació Social, Antropologia, Sociologia, Psicologia, ADE…o similar). → fins a 20 punts

Experiència professional en l’àmbit del Tercer Sector → fins a 20 punts

Coneixement i experiència en l’àmbit comunitari (aportant referències comprovables). → fins a 15 punts

Coneixement i experiència comptable. → fins a 15 punts

Coneixement i participació en el moviment associatiu del barri de Sant Antoni. → fins a 10 punts

 

📩 Enviar CV i carta de presentació a: direccio@calabria66.net
0
WordPress Lightbox Plugin