Projectes

L’espai veïnal Calàbria 66 és la massa mare de Sant Antoni, un microcosmos que s’expressa en moltes direccions. Acollim propostes, generem sinèrgies i facilitem la coordinació d’activitats per tal de poder oferir al barri una agenda plural, inclusiva i social.

WordPress Lightbox Plugin