LOPD

AVÍS LEGAL WEB CALÀBRIA66.NET

 

La utilització d’aquest lloc web queda sotmesa al present avís legal, qualsevol ús que se’n faci, tant dels serveis com dels continguts, implicarà la seva acceptació.

 

1. Introducció i dades de la Federació d’Entitats Calàbria 66

 

Titular del domini www.calabria66.net: Federació d’Entitats Calàbria 66, en endavant FEC66, i responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris a través d’aquest lloc web, inscrit en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número XXXXX de la secció XX Del Registre de Barcelona, i NIF G66605031.

CIF: G66605031 Activitat: Federació d’entitats del varri de Sant Antoni Domicili: Avinguda Mistral 30 (08015) de Barcelona, Espanya. Tel: XXXXXXXXXX Correu electrònic: info@calabria66.net

 

2. Accés

 

2.1. L’accés a la informació del lloc web així com a la seva navegació serà lliure i gratuïta.

 

2.2. Queda prohibit l’accés al lloc web a infants i adolescents menors d’edat, tret que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l’accés realitzat per un menor al lloc web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

 

3. Política de protecció de dades de caràcter personal

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal LOPD i el seu Reglament de desenvolupament 1720/2007 de 21 de desembre, la FEC66 informa del següent:

 

3.1. En remetre l’usuari/a dades de caràcter personal a través de la nostra web, formularis o correu electrònic, es compromet a acceptar, complir i respectar les normes legals vigents sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

3.2. Les dades que se sol·licitin a través d’aquesta web responen a la finalitat i activitat que desenvoluparà www.calabria66.net i en cap cas seran cedits o utilitzats per a cap altra finalitat que no sigui l’explicada en aquesta web. Totes les dades són tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats diferents per a les quals han estat autoritzades.

 

3.3. La FEC66, com a responsable de fitxers, fa ús del fitxer “Interessats/des” que compleix amb els requisits legals establerts en les normes legals citades i a través del qual se sol·liciten, entre d’altres, les dades següents: nom, cognoms, correu electrònic, NIF de l’entitat…

 

3.4. Qualsevol usuari/a pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades a través de correu electrònic (info@calabria66.net) o mitjançant comunicació escrita per correu postal dirigida a: FEC66, Avinguda Mistral, 30 (08015) de Barcelona, CIF: G66605031.

Cal que indiqui clarament en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD, i adjuntant un document identificatiu i precisant el dret o els drets que desitja exercir. També per a l’exercici d’aquests drets pot consultar la web www.agpd.es.

 

3.6. La FEC66 assumeix la responsabilitat en l’adopció de mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa de nivell bàsic per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Persona i el seu Reglament de Desenvolupament 1720/2007 de 21 de desembre.

 

3.7. La FEC66 podrà conservar les dades de caràcter personal de l’usuari i/o participant, una vegada acabada la relació, durant el termini previst en les disposicions legals aplicables perquè la FEC66, en cas de ser necessari, pugui aportar proves del compliment de les seves obligacions envers l’usuari.

 

4. Ús de cookies

 

La FEC66 podrà utilitzar cookies. Les cookies són fitxers de text que s’envien al disc dur per facilitar als ordinadors un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les cookies de la FEC66 és personalitzar els serveis que ofereix, facilitant informació que pugui ser d’interès de l’usuari. Les cookies no extreuen informació dels ordinadors, ni en determinen la localització. Si malgrat això, l’usuari no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una cookie, cal configurar el navegador del l’ordinador per no rebre-les. No obstant això, el sistema avisa l’usuari que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir.

 

4.1. Cookies en ús:

  • Preferència d’idioma: Es registra una cookie de preferència d’idioma de l’usuari per a mostrar el web en la llengua predeterminada per l’usuari, si és possible.
  • Dades de navegació: Es registra una cookie de navegació propia de l’extensió de Google Analytics per tal de millorar la tasca comunicativa del web.

 

5. Accés a dades personals i/o de navegació

 

La FEC66 utilitza en el seu lloc web serveis externs per garantir la seguretat i bon funcionament d’aquest espai. En aquest procés, les dades facilitades es poden compartir amb les següents empreses pels propòsits descrits a continuació:

 

  • Pangea.org: Servidor del lloc web on s’allotja la base de dades principal. Es recullen dades relatives als comentaris que l’usuari pot escriure de forma pública, al sol·licitar una sala i al inscriure’s al butlletí del web.
  • Sinergiacrm.org: Servidor del CRM on es gestionen les dades personals al sol·licitar una sala, inscriure’s a un esdeveniment i inscriure’s al butlletí del web.
  • Google: S’utilitza el servei Analytics per a obtenir dades de navegació anònimes i millorar la tasca comunicativa, així com el seu gestor de correu per a rebre i donar resposta a les comunicacions que es produeixen des del lloc web.
  • Wysija SARL: S’utilitza el servei MailPoet exclusivament per a gestionar i enviar el butlletí informatiu de Calàbria66.

 

6. Responsabilitat de l’AcPpJ

 

6.1 Ús incorrecte del Lloc

 

La FEC66 ha creat el lloc www.calabria66.net per oferir un servei a les entitats, veïnes, veïns del barri de Sant Antoni de Barcelona i de la ciutadania en general, interessades en les activitats, accions i projectes que es promouen des de la Federació i l’espai de Calàbria 66.

 

No obstant això, no pot controlar-ne la utilització de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal. Per tant, l’accés al Lloc i l’ús correcte de la informació que conté són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable la FEC66 de l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que en pugui fer l’usuari, ni del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del Lloc idels serveis. Així mateix, la FEC66 tampoc serà responsable dels perjudicis de tota naturalesa a causa de la suplantació de la personalitat d’un tercer, efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del Lloc web.

 

6.2 Utilització dels continguts

 

Els continguts de la web de la FEC66 estan subjectes a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons.

 

La FEC66 facilita tots els continguts del seu Lloc web de bona fe i realitzarà els seus millors esforços perquè aquests estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, la FEC66 no pot assumir cap responsabilitat pel que fa a l’ús o accés que en realitzin els usuaris fora de l’àmbit al qual es dirigeix el Lloc, la responsabilitat final d’aquest ús recaurà sobre l’usuari.

 

La FEC66 es reserva el dret a realitzar canvis en el Lloc sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Lloc o del seu disseny. Els continguts i serveis del Lloc s’actualitzen periòdicament. Com que l’actualització de la informació no és immediata, se suggereix els usuaris que comprovin sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el Lloc. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, per la qual cosa cal revisar aquests termes quan es visiti de nou el Lloc.

 

6.3 Virus

 

La FEC66 es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l’usuari l’absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu Lloc. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius. En conseqüència, la FEC66 no serà responsable dels danys que aquests puguin produir a l’usuari.

 

6.4 Fallades tecnològiques

La FEC66 ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Lloc i realitzarà els seus millors esforços perquè aquest no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del Lloc i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a la FEC66.

 

6.5 Enllaços externs

La FEC66 facilita l’accés a altres pàgines web considerades d’interès de l’usuari. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar la cerca a través d’Internet dels recursos que puguin interessar l’usuari. No obstant això, algunes d’aquestes pàgines no pertanyen a la FEC66 ni se’n fa una revisió dels continguts, per la qual cosa en cap moment es podrà considerar la FEC66 responsable, ni del funcionament de la pàgina enllaçada ni dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

 

6.6 Durada i terminació

La prestació del servei del Lloc i els altres serveis oferts en el mateix té, en principi, una durada indefinida. La FEC66 podrà, no obstant això, donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Lloc, sense perjudici del que s’hagi disposat sobre aquest tema en les corresponents Condicions Particulars.

 

7. Els usuaris

 

7.1 Condició d’usuari

La utilització del Lloc atribueix la condició d’usuari del Lloc (d’ara endavant, “usuari/a”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses tant en el present Avís Legal com en la Política de Privacitat.

 

7.2 Responsabilitats de l’usuari/a

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis del Lloc d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. Sense perjudici del que s’exposa a continuació, l’usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc per a la prestació de serveis, la realització d’activitats publicitàries o d’explotació comercial.

 

7.3 Veracitat de les dades proporcionades per l’usuari

Tota la informació que faciliti l’usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per al registre i accés a determinats serveis. Serà així mateix responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a la FEC66 permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a la FEC66 o a tercers per la informació facilitada.

 

8. Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, el tractament de les dades de caràcter personal, es realitza de conformitat amb la Llei Orgànica 15/ 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de desenvolupament, i la Llei 34/ 2002, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic i les seves modificació. Els usuaris i/o participants amb renúncia expressa a qualsevol fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la legislació i jurisdicció espanyola, específicament als tribunals de Barcelona. Els usuaris i/o participants d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.

WordPress Lightbox Plugin