Organitzador

Gent grana ctiva

Sala

Sala Annexa
QR Code

Dia

30 gen. 2023

Hora

12:00 - 14:00

Ensenyament elemental

Curs esta estructurat en dues parts: llenguatge i matemàtica. Per a cada sessió es fan exercicis de tots els temes.

 

Llenguatge

En l’apartat de llenguatge es treballen temes de comprensió en lectura i escriptura i es treballen, a nivell elemental, ortografia i la gramàtica i vocabulari: adjectius, pronoms, verbs.

 

Matemàtica

En l’apartat de matemàtica es treballen operacions elementals, nombres naturals, ordre i propietats de les operacions, fraccions, nombres decimals, rectes, angles, polígons, circumferències i cercle, sistema mètric decimal i unitats diverses, geometria plana i poliedres, superfícies i estadística.

 

Impartit per Francesc Xavier Felez.

WordPress Lightbox Plugin